Creatieve Communicatie

Creatieve Communicatie

4 jarige opleiding op HBO niveau tot:
KINDERTEKENDOCENT en KINDERTEKENTHERAPEUT
Tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht

In deze 4-jarig studieroute, kun je 3 diploma’s halen:
na 2 jaar: Diploma KINDERTEKENDOCENT
na 2 jaar: Diploma KINDERCOACH BEELDEND
na 4 jaar: Diploma KINDERTEKENTHERAPEUT


Zie ook onze aparte website:
http://www.creatievecommunicatie.org

Het is mogelijk om slechts een, twee of drie jaren te studeren.
Mocht je al werken met kinderen vanuit een adere discipline is het 1ste jaar, het verkenningsjaar, met zijn vele inspirerende werkvormen en evaluaties genoeg. Hierdoor kun je verandwoord met de beeldtaal van kinderen werken en hun fantasie en scheppend vermogen verrijken.
Als je alleen maar tekenlessen en workshops wil geven, dan stop je na twee jaren.
Je kunt altijd later nog het Therapeuten diploma halen.

4-jarige opleiding Creatieve Communicatie

Tekenen in dienst van zelfontplooiing en zelfinzicht

Het eerste jaar is verkennend.
Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten.
Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf.
Afsluiting met een certificaat van je competenties.
Zie het volledige programma: 1ste jaar Creatieve Communicatie

Het tweede jaar is verdiepend.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft. Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen.
Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een ouderavond geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren.
Je wordt getoetst via een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens
Afsluiting met het diploma Kindertekendocent.
Zie het volledige programma: 2de jaar Creatieve Communicatie

Het derde jaar is specialistisch.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag en de hulpvraag van ouders of instanties. Thema’s die aan bod komen zijn sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind, familieopstellingen via de tekentaal, gesprekstechnieken, rollenspel en creatieve werkvormen om negatieve emoties om te zetten. Je leert de tekentaal op een professionele manier lezen en beschrijven, zodat je een eigen praktijk kunt starten.
Na de zomer start je met je eigen autobiografische tekeningen en onderga je wat tekentherapie doet met jezelf. Vanaf je geboorte tot en met je volwassen leven van nu wordt via teken- en schilderingen onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan schrijf je een aantal zelfreflecties. Hierdoor ga je psychologische en biologische verbanden leggen van jezelf als kind in je gezin- en familiesituatie.
Zie het volledige programma: 3rde jaar Creatieve Communicatie

HET MAKEN VAN EEN BEHANDELINGSPLAN VOOR DE HULPVRAAG.

Het 4de jaar is PRAKTIJKGERICHT en eindexamenjaar.
TEKENEN MET EEN KIND VANUIT ZIJN HULPVRAAG
Casussen schrijven, je beroepsethiek naleven
.
Kindertekentherapeut worden.
Je gaat met kinderen therapeutisch aan de slag en legt je casus voor aan de intervisiedocent, die je 10 keer in dit jaar bezoekt. Je kunt dan al goed tekeningen lezen en een behandelplan opstellen. Daarnaast leer je nog meer effectieve sessievormen, kort en bondig rapporteren en casusbesprekingen houden rond het lezen van de tekensignalen. Tenslotte maak je van 1 kind een eindverslag van 6 therapeutische bijeenkomsten. Je volgt 10 intervisiedagen bij je mentor en 10 lesdagen op school.
Afsluiting met het diploma kindertekentherapeut.
Zie het volledige programma: 4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT

gesprek op papier

Voor meer informatie over deze opleiding neem contact op met
mailto:genezendtekenen@kpnmail.nl
Download de brochure: Creatieve Communicatie - brochure [268 KB]

Inschrijven via : http://www.kolam.nl

Zie het lesrooster op:
http://www.kolam.nl/Lesroosters.html

Docenten Creatieve Communicatie

van l.n.r.: Lisa Borstlap, Bauk Zwaan, Tonny Mastenbroek