Doel van de opleiding

HET DOEL VAN DE OPLEIDING IS:
- om een modern kunstzinnig, psychotherapeutisch vak te leren.
- een eigen zelfstandige praktijk op te zetten
- een belangrijke maatschappelijke functie in te nemen binnen de hulpverlening
- bij te dragen aan vernieuwingen omtrent hersenonderzoek, psycho motoriek, psychofysiologie, en de beeldtaal van het onbewuste, die zich uit in angsten en verbeeldingen.
- Bij te dragen aan de beroepsbeoefening van tekentherapeuten in Nederland en daarbuiten.

Dit doel kan iedereen realiseren door:
Je studie serieus aan te pakken en vanaf nu al veel te tekenen, krabbelen,
iets van jezelf zichtbaar maken op papier en hiermee in gesprek gaan.
- zelf meer mens te worden door je creatief te leren uiten met kleur, vorm en symboliek
- meer zelfvertrouwen en flexibiliteit te ontwikkelen, door lichaamswerk en een matige leefstijl wat uitgaan en voeding betreft.
- Ruimte maken voor stilte, concentratie en meditatie.
- je bewust te worden van je kwaliteiten, schaduwkanten en mogelijkheden
- je in te leven in je innerlijke beelden, angsten, fantasieën en dromen en die te leren uiten in woord, beeld en energie.
- deze beelden te interpreteren en begrijpen
- regelmatig zelfbeschouwend en reflecterend over je leven leren schrijven.
- je bewust te worden van de thema’s die in je leven spelen en je gedragspatronen.
- inzicht krijgen in autobiografische verbanden, vooral bij veranderingsprocessen, door hierover te tekenen en te counselen
- je bewust worden van je spirituele bron en je kosmische oorsprong: waarin geloof je?
- beter geaard en liefdevoller met je lichaam om te gaan,
geduldig en accepterend
- de zin van je klachten en ziektes onderzoeken en aan het licht brengen
- keuzes leren maken, deze te bekrachtigen en jezelf te blijven motiveren
- zelfmanagement beoefenen,
waarbij de tekening als plattegrond en oriëntatie dient
- de verschillende disciplines van je vak trouw oefenen, zonder vooroordelen
- liefdevol en helder leren counselen: ik en jij leren onderscheiden.
- negatieve emoties via energetisch werk transformeren in kracht en acceptatie
- de mens als spiritueel, multi-dimensioneel wezen te benaderen
- holisme beoefenen in je dagelijks leven; aandacht voor de kleine dingen
- globalisering en wereldvrede bevorderen door eigen denken en handelen
- en tenslotte met mensen leren werken als tekendocent of tekentherapeut.