COACH BEELDEND

DERDE STUDIEJAAR OPLEIDING GENEZEND TEKENEN:

JE WORDT OPGELEID TOT HET BEROEP COACH BEELDEND
VANUIT EEN HOLISTISCH MENSVISIE.

In 20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar
Data v.d. lesdagen en thema-overzicht in te zien op deze pagina: Lesroosters

WERKVORMEN EN LEERDOELEN PER LESDAG
Studenten zijn elkaars cliënt en coach tot aan les 15.

Tot en met de 6de sessie oefen je met dezelfde medestudent en legt een dossier aan.
Van iedere student wordt verwacht dat zij een levensdoel inzet om mee te oefenen. In deze route doe je thuis steeds CB-sessies met proefpersonen zoals je het aanleert in de les. Er is geen huiswerkdocent. Deze sessies worden in het ochtendrondje steeds nabesproken, even bekeken en aangetekend.
De theorie van elke dag wordt na het ochtendrondje kort uitgelegd en gelijk geoefend en waar mogelijk uit het hoofd geleerd. Hierdoor leer je de terminologie en structuur van je vak goed eigen maken.

Competenties die je gaat ontwikkelen en doelen die je kunt halen zijn:


Psychologische vaardigheden:
*
Je eigen levensdoelen onderzoeken en begrijpen waar het misging. (autobiografie)
* Achter het doel van je cliënt leren staan;
kunnen motiveren of terughouden.
* Streng, vastberaden en confronterend durven zijn omwille van het doel.
* Zakelijk durven zijn, toekomstgericht;
een contract leren opstellen en bijstellen.
* Leren inschatten hoe complex een gesteld doel vaak is;
subdoelen aanpakken
* Karakterstructuren leren kennen en herkennen van jezelf en je cliënt
* Leren omgaan met kritiek en lastige vragen van je cliënt.
Leren doorvragen!
* Kunnen uitleggen waar de beelden vandaan komen
(psychosynthese model)
* Eigen voorbeelden uit je leven inzetten om iets toe te lichten.
* De cliënt mag je leren kennen en jij de cliënt.
Blijvend coachen. Nazorg bieden.

Groepsprocessen begeleiden rond gestelde doelen
* Voor een groep staan, jezelf profileren als coach beeldend,
ingaan op vragen.
* Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten op de doelen uit een groep!
* Interactief groepswerk doen en groepsprocessen kunnen begeleiden.
* Doelgroepen en leeftijdsfasen die je gaat coachen onderzoeken.
* Teambuilding workshops ontwerpen en hiermee PR doen
* Leren doorvragen en leren stoppen. Strategie en eigen stijl ontwikkelen.
* Trouw zijn aan je beroepsprofiel en je beroepsethiek.

Verbale, methodisch- didactische en technische vaardigheden
* Stem en lichaamstaal bewust worden en bijstellen/gaan oefenen!
* Sessies leren ontwerpen vanuit een 5-voudige holistische benadering
* Een heldere tekenopdracht geven. Materiaal advies geven en uitleggen
* Ervaringen peilen feed-back geven,
aanmoedigen en troosten als het mis gaat.
* Effectieve evaluatievragen leren stellen vanuit de tekenopdracht
en waarneming.
* Thuis 4 sessies doen met dezelfde PP rond een doel.

creatieve communicatie

Tekentaal lezen, eerste indruk verwerken en vertalen
* Tekeningen vlot lezen in de sessie vanuit kracht-zwakte e.a modellen, zoals k.i.e.s.t.
* Gebruik maken van inductietechnieken:
visualisatie, geleide fantasie en stiltes, invoeren.
* De tekentaal kunnen internaliseren om deze te herscheppen:
het wordt je werkelijkheid!
* Gebruik maken van de schaduwaspecten, kernkwadranten,
nlp en life-coach enquête enz
* Kleur en tekentechnieken beheersen en kunnen overdragen.
Inschatten wat haalbaar is
* Kop en staart in je coachsessie beheersen en de tijd bewaken.
( 30 minuten per sessie!)
* Tekenvaardigheid ontwikkelen zodat je dit stapsgewijs kunt overdragen
* Figuratieve en energetische tekenvaardigheid afwisselend kunnen inzetten in een sessie
* Schildertechnieken eigen maken,
werken op verschillend materiaal voor de CB sessie
* Met collagetechnieken en bijzondere psychologische thema’s kunnen werken.

Lichaamswerk doen gericht op het doel en rond de tekenervaring
* Het lichaam durven aanspreken en betrekken in elke sessie.
* Zelf goed soepel en flexibel zijn omdat je het voordoet en meedoet met de cliënt.
* Lichaamswerk doen als groepservaring, vanuit het zitten, staan, in de kring of in paren
* Steeds overwegen welk lichaamswerk bij welke tekenervaring hoort.
* Het verband leren ervaren tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand en geest = holistisch!

Eigen praktijk opzetten:
* Folder en visitekaartje maken.
Hoe ziet je sessieruimte eruit? PR leren doen!
* Materiaalkennis beheren en berekenen;
Voor je sessiereeks budget kunnen maken
* Op aanvraag van een doelgroep een teambuildingsplan kunnen ontwerpen.
* Een lezing kunnen geven voor een bepaalde doelgroep over je vak als CB
* Open atelier kunnen organiseren aan huis om individuele doelen te kunnen begeleiden, of als nazorg voor de cliënt na een reeks sessies. Lotgenoten aanspreken
* Er verzorgd en mooi uitzien!
Zorgdragen voor eigen energie, levenstijl en agenda.
* Uitwisselen met collega’s over bijzondere doelen.
Bereid om onderzoek te doen.
* Ruimte maken in je werk is ruimte scheppen in jezelf: hoe doe je dat!