Inschrijfvoorwaarden Opleiding Genezend Tekenen

Inschrijving voor de OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
houdt in dat u de onderstaande voorwaarden accepteert.


Betaling:
Het lesgeld wordt via de bank betaald, met vermelding van factuur nummer, administratiecode en uw naam. Voor het volgende studiejaar krijgt u een nieuwe factuur/betalingsovereenkomst, als u verder kunt/mag studeren in overleg met het docententeam.

Een kopie van uw factuur met de betalingsovereenkomst en deze inschrijfvoorwaarden, moeten beiden volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar het secretariaat:
Opleiding Genezend Tekenen, Deventerweg 63, 7203 AD Zutphen.


Pas als een eerste betaling op onze rekening ontvangen is,
heeft u recht op deelname aan deze studie.

Annulering:
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de studie brengen wij € 70, - per geannuleerde cursus en/of opleidingsjaar in rekening.
Bij latere annulering en ook als u zich niet heeft afgemeld, is het hele studiegeld verschuldigd.

Indien u gedurende het opleidingsjaar stopt, blijft het gehele bedrag voor dat studiejaar verplicht en houdt u zich aan uw ondertekende betalingsovereenkomst.
We aanvaarden geen aansprakelijkheid als annuleringen ons niet of niet tijdig bereiken.

- De studiekosten stijgen ca. 5 % per jaar -

Onderbreking en vervolg van uw studie:
Onderbreking van de studie is mogelijk door ziekte, calamiteiten, echtscheiding e.d.
U heeft geen recht op restitutie. Lessen mogen altijd ingehaald worden:
in een andere groep, of in het jaar daarop in overleg met de docenten. Wel graag tijdig van te voren aanmelden per e-mail: mailto:genezendtekenen@kpnmail.nl op welke dag u komt inhalen.

U kunt tot maximaal 2 jaar de studie onderbreken en op de lesdag van de onderbreking
weer instromen. Er worden wel € 20,- per inhaallesdag in rekening gebracht.
U krijgt opnieuw een factuur voor alle inhaallessen die u zelf moet boeken, in overleg met de administratie en de docenten.

Medicijngebruik:
Uw intake-mentor, en later de docenten, moeten op de hoogte gebracht worden van evt. medicijngebruik, als het gaat om: antidepressiva, antipsychotica of slaapmiddelen.
Het kan de gevoeligheid in het werken met mensen en de verantwoording die dat met zich meebrengt beïnvloeden. Het verzwijgen hiervan kan tot schorsing van de studie leiden.

Studie modules:
Op alle studiemodules is copyright van toepassing. Modules mogen niet gekopieërd worden. Wilt u delen verwerken, moet er bronvermelding vermeld worden, en toestemming gevraagd worden van de auteur.

Uw naam:

Plaats en datum:

Hieronder uw handtekening voor akkoord: