Studierichtingen - Opleiding Genezend Tekenen

De Opleiding Genezend Tekenen biedt vijf studierichtingen aan:

1) Holistisch Tekendocent
2) Coach beeldend
3) Tekentherapeut
4) Kindertekendocent
5) Kindertekentherapeut

Structuur van de opleiding
De basistraining van twee jaar is voor iedereen gelijk en verplicht
voor de studierichtingen 1 t/m 3
Zie: Basistraining

voor nadere informatie: mailto:genezendtekenen@kpnmail.nl
Voor inschrijving via: http://www.kolam.nl

1) HOLISTISCH TEKENDOCENT

1) HOLISTISCH TEKENDOCENT:
NOG EEN JAAR STUDEREN NA DE BASISTRAINING

In een jaar wordt je klaargestoomd om holistisch docent te worden vanuit o.a. de psychosynthese visie en vele mensbeeldvisies. Je krijgt greep op de koppeling tussen materiaal, technieken, thema’s en procesvoering.

Werken in een open atelier situatie wordt uitgespeeld en hoe je een eigen praktijk opzet. Lichaamsgericht werken en de tekening op lichaamsniveau ervaren staat hoog in het vaandel. Er wordt een praktijk en theorie examen afgelegd en je geeft open lessen aan publiek op school - Hierbij wordt je nog begeleid door je docenten en medestudenten die allemaal feedback geven.
Het diploma tekendocent vanuit een holistische werkwijze geeft je een breed spectrum aan maatschappelijke functies die in de lessen goed onderbouwd worden. Je beroepsprofiel vertaal je in folders en een visitekaartje.
Je kunt tijdens de opleiding van 4½ jaar twee diploma's halen.
Tekendocent

2) COACH-BEELDEND

2) JE WORDT OPGELEID TOT HET BEROEP COACH BEELDEND
VANUIT EEN HOLISTISCH MENSVISIE.


In 20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar

COACH BEELDEND

3) TEKENTHERAPEUT

3) Het vak TEKENTHERAPEUT
DUURT NOG 2½ JAAR NA DE BASISTRAINING.


De verdieping van de tekentherapie begint aan het einde van de basistraining
met een leertherapie periode van 7 studiedagen om de 2 weken waarbij je eigen getekende en geschreven autobiografie wordt ingezet als rode draad.
Samen met 3 a 4 studenten onderga je, bij een erkende tekentherapeut aan huis, iedere keer een sessie en maakt sessieverslagen.
Het helingsproces wat je dan doormaakt is nodig om je straks in anderen in te leven. Je voelt en ziet dan hoe veelzijdig en diepgaand de tekentherapie werkt.
Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens
tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat je te wachten staat.
Tekentherapeut

4+5) KINDERTEKENDOCENT / THERAPEUT

CREATIEVE COMMUNICATIE
4 jarige Opleiding op HBO niveau tot:
KINDERTEKENDOCENT en KINDERTEKENTHERAPEUT

tekenen met en voor kinderen van 3 tot 12 jaar
verkennend - verdiepend - specialistisch - praktijkgericht


In dit 4-jarige studieprogramma, kun je 2 diploma’s halen:
na 2 jaar: Diploma KINDERTEKENDOCENT
na 4 jaar: Diploma KINDERTEKENTHERAPEUT


zie het volledige programma:
4-jarige opleiding Creatieve Communicatie

Het eerste jaar is verkennend.
Je maakt alle werkvormen, zoals die ook in de basistraining voorkomen, maar dan gericht op kinderen. Hiermee vul je je eigen rugzak. Je ondergaat de tekenopdrachten en leert met diverse materialen en technieken je tekenvaardigheid, schildertechnieken en zelfexpressie vergroten. Daarbij leer je vanuit de vele brillen de beeldtaal lezen en vertalen naar jezelf. Ook doe je onderzoek naar het kind in jezelf en tekent autobiografisch over je eigen kindertijd.
Zie uitgebreide informatie: 1ste jaar VERKENNINGSJAAR Creatieve Communicatie

Het tweede jaar is verdiepend.
Je leert nog beter signalen uit de tekening te vertalen, naar wat het kind in de groep nodig heeft.
Hiermee ontwerp je themalessen op maat, voor bepaalde doelgroepen en leeftijdsfasen.
Je oefent groepsdynamica en kringgesprekken rond de beeldtaal van kinderen en leert een ouderavond geven. Je bouwt aan opeenvolgende lesprogramma’s en leert deze uitvoeren.
Je sluit af met een aantal schriftelijke toetsen en 2 praktijkexamens.
Zie uitgebreide informatie: 2de jaar KINDERTEKENDOCENT Creatieve Communicatie

Het derde jaar is specialistisch.
Het gaat nu om individuele tekentherapie voor kinderen rond hun hulpvraag. Sessieopbouw, counselvaardigheid, omgang met de ouders en het netwerk van het kind. Daarnaast leer je vele bijzonder effectieve sessievormen, rapporteren en casusbesprekingen rond het voortdurend lezen van de tekentaal. Afgewisseld met nog eigen creatieve werkvormen, leer je de tekentaal op een professionele manier hanteren, zodat je een consultatiebureau kunt starten.
Zie uitgebreide informatie: 3rde jaar SPECIALISATIEJAAR Creatieve Communicatie

Het vierde jaar is praktijkgericht met eindexamen.
Je bent nu verplicht om met ouders in gesprek te komen over hun kinderen en je als aankomend kindertekentherapeut te profileren. De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.
Hoe verwerk je al deze informatie samen met je eigen observaties? Je stelt altijd voor om een aantal sessies te geven om te zien hoe tekentherapie werkt, of het kind er van opknapt en zich eventueel in je tekengroepje verder kan ontwikkelen. Je wordt je aan het eind van dit vierde jaar volledig bewust van de complexiteit van dit vak, omdat je met het netwerk van het kind rekening hebt te houden, maar ook met zijn geaardheid, tempo en de omgevingsfactoren. Het lezen van de tekentaal beheers je tenslotte professioneel. Dit wordt getoetst voordat je je eindcasus voordraagt in de groep.
Zie uitgebreide informatie: 4rde jaar - KINDERTEKENTHERAPEUT Creatieve Communicatie

STUDIEROUTES-overzicht

VERDER STUDEREN IN DE KOLAM

BETEKENT STUDEREN OP MAAT. Zie de complete overzicht:
Verder studeren op maat in de Kolam [28 KB]