Tekendocent - het derde studiejaar

DOCENTENROUTE
in 20 lesdagen van 8 uur om de 14 dagen na de basistraining van 2 jaar

JE WORDT OPGELEID TOT HET BEROEP HOLISTISCH TEKENDOCENT
OF TEKENDOCENT VANUIT EEN HOLISTISCHE MENSVISIE


Data v.d. lesdagen en thema-overzicht zijn in te zien op deze pagina: Lesroosters
Zie ook de overzicht in de studiegids

Alles wat je in de basistraining aan tekenvaardigheid gedaan hebt, bundel je dit jaar in presentatiemappen. Waar nodig vul je deze mappen nog aan en leert er vele technieken en materiaalgebruik bij. De huiswerkdocente houdt bij wat je nog maakt en samenstelt.

Competenties die je gaat ontwikkelen en doelen die je kunt halen zijn:

Psychologische vaardigheden:
* Voor een groep staan, jezelf profileren, ingaan op vragen van studenten.
* Gebruik maken van leuke kennismakingsrondjes: de student prikkelen!
* Interactief groepswerk doen en groepsprocessen kunnen begeleiden.
* Mensenkennis ontwikkelen: leren omgaan met kritiek en lastige vragen.
* Kunnen uitleggen waar de beelden vandaan komen
(psychosynthese-model)
* Eigen voorbeelden uit je leven inzetten om iets toe te lichten.
* De student mag je leren kennen en jij de student. Authentiek durven zijn!
* Doelgroepen en leeftijdsfasen aan wie je les wilt geven onderzoeken.
* Leren doorvragen en leren stoppen. Strategie en eigen stijl ontwikkelen.
* Achtergrondinformatie verzamelen en boeiend kunnen overbrengen.
* Sfeermakers inzetten: kaarsje, bloemen, muziek, eigen voorbeelden.
* Trouw zijn aan je beroepsprofiel en je beroepsethiek.

Verbale, methodisch-didactische en technische vaardigheden:
* Eigen lessen en workshops ontwerpen vanuit een 4-voudige,
holistische benadering
* Een heldere tekenopdracht kunnen geven.
Materiaal advies geven en uitleggen.
* Tekeningen leren lezen en bevragen in iedere les.
* Ervaringen peilen en delen met elkaar in je tekenles.
* Goede evaluatievragen leren ontwikkelen rond je lesthema en tekenopdracht.
* Gebruik maken van inductietechnieken: visualisatie,
geleide fantasie en stiltes invoeren.
* Kleur-/tekentechnieken beheersen en kunnen overdragen.
Inschatten wat haalbaar is.
* Bordtekenlessen kunnen geven:
kop en staart in je tekenles en de tijd bewaken.
* Tekenvaardigheid dusdanig ontwikkelen dat je dit stapsgewijs kunt overdragen.
* Figuratieve en energetische tekenvaardigheid afwisselend kunnen inzetten.
* Mens- en diertekeningen, portret, perspectief en geometrietechnieken beheersen en aanleggen in presentatiemappen (het meeste uit de basistraining halen)
* Schildertechnieken eigen maken en inspirerende presentatiemappen aanleggen.
* Met collagetechnieken en bijzondere psychologische thema’s kunnen werken.

Lichaamswerk doen gericht op de tekenervaring
of om energie op te wekken:
* Het lichaam durven aanspreken en betrekken in je les:
zelf goed soepel en flexibel zijn.
* Lichaamswerk doen als groepservaring, vanuit het zitten, staan, in de kring of in paren
* Welk lichaamswerk hoort bij welke tekenervaring of als concentratiehulpmiddel?
* Het verband leren ervaren tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, geest en ziel, dit is dus holistisch! Hier stellen studenten vragen over.

Eigen praktijk opzetten:
* Folder en visitekaartje maken. Lessenreeks ontwerpen, PR leren doen!
* Materiaalkennis beheren en berekenen;
budget voor je les/workshop kunnen maken.
* Op aanvraag van een doelgroep een tekenles op maat en inhoud kunnen ontwerpen.
* Een lezing kunnen geven voor een bepaalde doelgroep vanuit de tekentaal.
* Open atelier kunnen organiseren, aan huis of op een vakbeurs kunnen staan voor spirituele ontwikkeling of creatieve communicatie.
Er verzorgd en mooi uitzien!

Met het diploma tekendocent kun je als freelancer overal werken.
Bijvoorbeeld in nieuwe tijd centra, volksuniversiteiten, eigen praktijk, in jeugd, ouderen en welzijnswerk. In gevangenissen, tehuizen en naschoolse opvang. Ook in het bedrijfsleven werkt de tekendocent als beeldtaaldeskundig consulent of creatief, lichaamsgericht docent bij teambuilding en groepsprocessen.
De coach beeldend werkt als individueel consulent.
Je werkt als zelfstandig ondernemer en bent lid van de beroepsvereniging voor tekentherapeuten.
Je werkt als zelfstandig ondernemer en leert werven, solliciteren, je eigen boekhouding opzetten en verdient je eerste salaris al op school.

Conclusie en algemene doelstelling
Iedereen wil de betekenis van zijn eigen tekening begrijpen en de kracht van opgeslagen beelden, beschikbaar maken.
Tekenen is een scholingsweg voor je bewustzijn en groei. De tekendocent legt de klemtoon op het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfreflectie vanuit een holistische mensvisie.
Het doel is zelfintegratie en vervulling. Tijdens je opleiding ervaar je dat als eigen scholingsweg en ook in de vele huiswerktaken, relatie-tekenoefeningen en groepsprocessen.
Langzaam aan wordt je kunstenaar en leert je werk bezielen en verfijnen.

DE BEROEPSVERENIGING VOOR TEKENTHERAPIE IN NEDERLAND
Zowel de tekentherapeut als tekendocent kunnen zich aansluiten aan de landelijke beroeps-vereniging TEKENTAAL ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Zolang je studeert kun je al aspirant lid zijn. Zowel de opleiding als de vereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen.
De beroepsvereniging heeft haar eigen website:
http://www.tekentaal.nl

Beroepsprofiel [122 KB]