Tekentherapeut - het vierde studiejaar

2) Het vak TEKENTHERAPEUT
- duurt nog 2 ½ jaar - na de basistraining
De verdieping van de tekentherapie begint aan het einde van de basistraining met een leertherapie periode van 7 studiedagen om de 2 weken waarbij je eigen getekende en geschreven autobiografie wordt ingezet als rode draad.
Samen met 3 a 4 studenten onderga je, bij een erkende tekentherapeut aan huis, iedere keer een sessie en maakt sessieverslagen. Het helingsproces wat je dan doormaakt is nodig om je straks in anderen in te leven. Je voelt en ziet dan hoe veelzijdig en diepgaand de tekentherapie werkt. Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat je te wachten staat.

In de 2½ studiejaren die volgen werk je aan:
• bovengenoemde vaardigheden maar dan op een individuele manier,
• je leert direct ingaan op de klacht en hulpvraag van een proefpersoon,
je latere cliënt.
• de tekentherapeut gaat op zoek naar het zelfhelende vermogen
eerst van zichzelf
• en dan van de medestudent waarmee je veel oefent
• dit zelfhelende vermogen openbaart zich in iedere tekening evenals het ‘medicijn’ dat in iedere tekening herkent en vertaald dient te worden naar het dagelijks leven en de lichaamsprocessen.

Tekentherapie ondergaan, betekent een liefdevoller en bewuster, zelfhelend mens worden. Je komt in gesprek met je schaduw, waar alle nare gebeurtenissen en emoties liggen opgeslagen, die wachten om aan het licht te komen. Dit doe je vanuit het besef dat je toeschouwer kunt zijn vanuit een hoger zelf gevoel. De vele subpersonen die ons leven beheersen komen aan bod en worden ontmaskerd. Er wordt gekeken wat achter het probleem, de klacht of hulpvraag ligt en wat het je oplevert om het in stand te houden.
Door zicht te krijgen op de eigen getekende beelden, de motorische energie en de betekenis van kleur, leer je de tekening als een plattegrond van je bewustzijn zien. Hierdoor kan je conclusies en eigen keuzes maken. In de tekentaal liggen antwoorden om je leven in balans te brengen en het gevoel van welzijn, zin en bestemming te versterken of terug winnen. - Ook in het noodlot kan zin en winst ervaren worden.

Je inlevend vermogen, het erkennen van de schaduw, het transformeren van negatieve emoties en oud zeer, het counselen en vertalen van de tekentaal, vormen je basisvaardigheden.
Psychosynthese en lichaamswerk komen in de tekentherapie voortdurend aan bod, waardoor de emoties rijkelijk gaan stromen, de zintuigen zich meer openen en er bereidschap groeit voor de kracht om je te willen ontwikkelen. Het mobiliseren van de wil als schepper van je eigen werkelijkheid staat centraal. Autobiografische gegevens worden bekeken vanuit de leeftijdsfasen.
De tekentherapeut maakt van alle moderne en oeroude technieken gebruik zoals psychodrama, voice-dialogue, n.l.p, kernkwadranten, alchemie, oude culturele rituelen en oerthema’s maar ook van natuurlijke en biologische wetmatigheden. De tekentaal hanteert een eigen diagnostiek die tot de diepte psychologie behoort.

WAAR WERKT DE TEKENTHERAPEUT
De tekentherapeut werkt individueel in eigen praktijk, als creatief counselor, vanuit de psychosynthese. In de gezondheidszorg, als autobiografisch begeleider en vele andere vormen van procesbegeleiding. De teken- therapeut werkt aan het ophelderen van de schaduwkanten en ziek makende beelden van de persoonlijkheid. Je leert de lichte en positieve kanten van de persoonlijkheid te mobiliseren en te koppelen aan het hogere zelf: de dirigent van ons leven.
Zelfinzichten rond de kracht van de eigen beeldtaal worden ervaren als een bevrijding en zijn steeds het doel van de therapie.
De tekentherapeut kan ook werken op een arbeidsbureau of in het ministerie.
Therapeut en docent werken in de seizoen en vakantie industrie met specifieke doelgroepen. Ze werken binnen het onderwijs en naschoolse opvang. Werken aan opleidingen die met scholing aan mensen te maken hebben zoals de PABO’s de RT, Logopedie en Fysiotherapie. Werken met verplegend personeel, in loopbaanbegeleiding enz.

DE BEROEPSVERENIGING VOOR TEKENTHERAPIE IN NEDERLAND
Zowel de tekentherapeut als tekendocent kunnen zich aansluiten aan de landelijke beroeps-vereniging TEKENTAAL ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Zolang je studeert kun je al aspirant lid zijn.
Zowel de opleiding als de vereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen.
De beroepsvereniging heeft haar eigen website:
http://www.tekentaal.nl

Beroepsprofiel [122 KB]